Obnovitelné energie

Stále častěji slyšíme o obnovitelných zdrojích energie (dále zkratka OZE). Jako přirozený důsledek probíhajících klimatických změn, rostoucí závislosti na fosilních palivech, zvyšování cen energií a znečišťování našeho životního prostředí. Obnovitelná energie je energie vyrobená z obnovitelných zdrojů, které se v lidském časovém měřítku přirozeně obnovují. Na rozdíl od neobnovitelných zdrojů energie, jako jsou například fosilní paliva, která se obnovují v řádech milionů let a jsou vyčerpatelná. Kromě toho jejich spalování přispívá k znečišťování ovzduší i prostředí kolem nás a nežádoucí změně klimatu. Obnovitelnou energii lze používat k výrobě elektřiny i tepla pro průmysl, dopravu a domácnosti už dnes. Před začátkem spalováním uhlí, ropy a plynu to bylo naprosto běžné. Nové technologie, využívající OZE, přispívají k nezávislosti a udržitelnému rozvoji.

OZE jsou většinou domácího původu, nespoléhají se na dostupnost konvenčních energetických zdrojů v budoucnosti a tak přispívají ke zmírnění energetické závislosti na dodávkách energie ze zahraničí. OZE představují jeden z důležitých prvků udržitelné energetiky. Už dlouho můžeme budovat svět bez spalování ropy a dalších neobnovitelných zdrojů energie.

Mezi nejvýznamnější OZE patří solární, větrné, geotermální a vodní elektrárny a využití biomasy. Jak na výrobu bioplynu, tak přímé spalování.

Obnovitelným zdrojům energie nesmí být kladeny administrativní překážky, jak se dnes často děje, v zájmu zisků velkých koncernů a nadnárodních korporací. Současně je zde skrze energie vidět jasný útok na základní svobodu člověka, jako soběstačného a nezávislého jedince. Protože ten, stejně jako kdysi soběstační a nezávislí sedláci či komunity, je špatně ovladatelný a ovlivnitelný. Panstvo, byrokracii a stát, potřebuje naprosto minimálně. Proto vidíme celou historií jako červenou nit se táhnoucí snahu zbavit jedince možnosti soběstačnosti a nezávislosti. Nejinak je tomu i dnes a OZE jsou toho jasným důkazem. 

Přínosy obnovitelných zdrojů energie jsou nesporné:

Snižují emise skleníkových plynů, protože nevyužívají v drtivé většině spalovací procesy

Snižují úroveň znečištění ovzduší, jelikož nic do okolí nevypouštějí.

Zvyšují bezpečnost dodávek energií jejich decentralizací a výrobou v místě spotřeby, nejsou tak odkázány na zranitelné velké zdroje a přenosovou síť, čímž podporují energetickou soběstačnost a nezávislost.

Podporují průmyslový rozvoj a inovace, které rychle snižují výrobní náklady. Například ceny křemíkových fotovoltaických článků klesly za posledních 10 let o více než 90 %

Vytváří lokálně pracovní příležitosti a profese, které jsou potřeba při jejich místním navrhování, instalaci a servisu.

Posilují místní ekonomiku, protože peníze za elektřinu a vytápění zůstávají obcím a domácnostem, neodtékají do kapes velkých nadnárodních energetických společností.

Dokáží výrazně omezit výrobu elektřiny a tepla spalováním. Například větrná energetika může výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v ČR. Tedy přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, ovšem s šestkrát nižší podporou. Už dnes větrné a solární elektrárny zásobují více než čtvrt milionu českých domácností čistou energií.

 

ČLÁNKY K TÉMATU OBNOVITELNÝCH ENERGIÍ ZDE

KONZULTACE A PŘEDNÁŠKY K TÉMATU OBNOVITELNÝCH ENERGIÍ ZDE