Osobní a duchovní rozvoj

Dříve nebo později k nám začínají přicházet otázky „Kdo jsem?“, „Proč tu jsem?“, „Jaký má smysl náš život?“, „Opravdu vše končí naší smrtí?“, „A co když je to vše jinak, než se učíme ve škole a od svých rodičů?“… a začínáme se nad nimi zamýšlet. Náš rutinní, běžný, materiální život přechází na vyšší úroveň, začínáme se probouzet a s větší a větší pozorností a zájmem sledujeme běh života důkladněji, do větší hloubky. Začínají nám docházet souvislosti dějů a situací, do kterých se dostáváme. Zažíváme někdy až neuvěřitelné shody okolností, které po nějakém čase už nepovažujeme za náhody a začínáme s vesmírem spolupracovat. Hledáme, potkáváme zajímavé a inspirující jedince, dostáváme se k hledaným informacím. Kdo hledá, najde. Je-li žák připraven, učitel se objeví.

Zjišťujeme, že jsme na cestě vývoje, na cestě rozpomínání se na to, kdo jsme. Už je nám jasné, že nejsme jen hmota z masa a kostí. Jsme úžasné bytosti s obrovskou vnitřní silou a schopnostmi, které čekají na své objevení a využití k tvoření ve prospěch dobra. Zjišťujeme, že hmota vlastně není hmotou tak, jak jsme ji dosud chápali a že vše, co nás obklopuje, je energie. Učíme se chápat a využívat vesmírné zákony. Zjišťujeme, že máme obrovskou moc ovlivňovat svůj život – své zdraví, vztahy, práci, své sny,… a to svou pozorností, zaměřením svých myšlenek. Už chápeme, že vše, co nyní prožíváme, je výsledkem našeho dřívějšího zaměření, našich myšlenkových postojů a reakcí. A tak se učíme pracovat se svou myslí, učíme se meditovat - ztišit svou neustále upovídanou mysl a spojovat se se sebou samým – se svou podstatou – se svým čistým vědomím. Učíme se pracovat se svou myslí, se svým vědomím, intuicí, i se svými pocity, abychom vědomě ovlivňovali naše situace příští.

Možná nám na úplné prozření, pochopení ŽIVOTA, nalezení sebe sama nebude stačit jeden život. Jak rychle půjdeme, záleží na každém z nás. Až pochopíme, že naší podstatou je LÁSKA a když se s láskou budeme probouzet, s láskou budeme mluvit s druhými, s láskou v srdci se v různých situacích rozhodovat, když budeme lásku hledat i tam, kde na povrchu vidět není, nejenže budeme šťastnější a budeme šířit lásku i mezi ostatní, ale půjdeme také naším vývojem mnohem rychleji.

 

ČLÁNKY K TÉMATU OSOBNÍ A DUCHOVNÍ ROZVOJ BUDOU ZDE