Přírodní zahrada & permakultura

Tvorba a udržování přírodní zahrady je nedílnou součástí permakulturního systému hospodaření.

Hlavní zásady přírodní zahrady

 • nepoužívání umělých minerálních hnojiv
 • nepoužívání pesticidů, herbicidů a chemických postřiků
 • nepoužívání rašeliny k úpravě půdy

 

Typické prvky přírodní zahrady

 • živý plot z divokých keřů
 • louka nebo na malých pozemcích prvky louky
 • divoké porosty
 • divoký koutek 
 • mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá) 
 • listnaté stromy 
 • květiny a kvetoucí trvalky 

 

Hospodaření na přírodní zahradě

 • vytváření a používání kompostu
 • ubytovací místa pro zvířecí pomocníky  
 • využití dešťové vody 
 • užívání k přírodě šetrných materiálů a postupů 
 • mulčování záhonů a půdy pod keři
 • pěstování zeleniny a bylinek
 • ovocná zahrada a bobulové keře 
 • smíšená kultura/střídání plodin/zelené hnojení
 • pestrost druhů rostlin

 

Co je permakultura

Tento pojem vytvořil australský ekolog Bill Mollison a jeho student David Holmgren v 70. letech 20. století. Odvodili jej z anglického označení „permanent agriculture“, což znamená „trvale udržitelné zemědělství“. Vycházeli z pozorování fungování přírody samotné i z moudrosti tradičního zemědělství. Využívají však také moderní vědecké poznatky.

Permakultura není jen návodem nebo technikou, jak hospodařit na svém pozemku v souladu s přírodou. Představuje také způsob myšlení, ba přímo komplexní životní styl zahrnující jak dobré bydlení, čistě získávané energie, bezpečnou produkci potravin i estetickou, společenskou či finanční stránku.

Je možné používat jen některé prvky nebo využívat tento systém v celém rozsahu. Každý si může vybrat, co z něj bude uplatňovat podle svých hodnotových postojů i momentálních možností.

Permakulturní metody jsou většinou levnější než ty ostatní. Jejich používáním  šetříme náš čas i peníze. Jsou snadno pochopitelné a aplikovatelné. Přirozeným vedlejším produktem je ochrana a zlepšování životního prostředí.

 

Základní principy permakultury 

 • Respektování přírodních zákonů
 • Etické zacházení s přírodními zdroji
 • Využití místně dostupných zdrojů
 • Péče o naši planetu
 • Péče o lidi
 • Spojování více prvků ve fungující celek
 • Maximální efektivita při minimální vložené energii
 • Rozmanitost a originalita místo jednotvárnosti
 • Kladný a tvořivý přístup k řešení problémů
 • Dělení se o nadbytečné zdroje
 • Produkování jen recyklovatelného odpadu
 • Snaha učinit život radostnějším a jednodušším