Stavba vysokých hluboce zúrodněných záhonů

záhony s cestičkami Na našem menším pozemku jsme se rozhodli pro výstavbu 3 vysokých hluboce zúrodněných záhonů, kde se bude zelenině dařit jedna radost a nebude třeba se příliš moc starat. Proč vysoké záhony? Půda na našem pozemku je jílovitá, pouze horních asi 15 cm je ornice. Důležitá pro nás byla při výběru také praktická obsluha záhonů, proto jsme zvolili vysoké záhony, u kterých není nutné se ohýbat. Pozemek je ve svažitém terénu a záhony jsme mohli umístit pouze na horní část pozemku, ke které vedou schody. Kdybychom si zvolili zahloubené záhony, museli bychom vyhloubenou hlínu odnosit a odvézt a místo ní dovézt kvalitní. Použití techniky pro odnášení a donášení hlíny k záhonům nebylo kvůli stísněnému prostoru za domem možné. Pro menší pracnost s odnosem hlíny jsme si tedy zvolili vysoké záhony. Proč hluboce zúrodněné? Nechtěli jsme čekat několik let, než nám záhony začnou správně hloubkově pracovat a přinášet snadno vysokou úrodu. Rozhodli jsme se vynaložit více úsilí na začátku s radostným výhledem na téměř bezpracné následné pěstování a sklízení bohaté úrody. Naše rozhodnutí se nám vyplatilo, hned první (zkušební) sezóna se nadmíru vydařila a záhony nás obdarovaly krásnou, pěkně rostlou zeleninou.

Máme tedy 3 obdélníkové záhony o rozměrech 5x1,20 m, s výškou 80 cm. Pro ohraničení záhonů jsme zvolili dřevěné odkory z místní pily. 

Záhony jsme stavěli svépomocí pozvolna v průběhu podzimu a zimy s jednorázovou pomocí 4 kamarádů, kteří se o tento typ záhonů zajímali a mohli si tak na místě vyzkoušet, jak na to. Záhon tohoto typu, částečně zapuštěný v zemi by nám měl vydržet minimálně 10 let. Pokud uhnije nějaké prkno, doplní se zvenčí.

Vybrali jsme nejvhodnější místo pro záhony, vyměřili přesné umístění a rozestupy mezi záhony, vyměřili také obslužné cestičky kolem záhonů. Záhony jsme umístili tak, aby kolem rostoucí stromy a keře nebránily svými větvemi v pohybu kolem záhonů.

Vyměřený záhon jsme si vyznačili pomocí kolíků a provázku. Takto vymezený vnitřní prostor pro záhony jsme vykopali na hloubku 1 rýče a vykopanou ornici ponechali bokem pro pozdější použití do záhonů. 

Z odkor jsme vystavěli jednotlivé stěny a pomocí příčných vzpěr jsme je navzájem sešroubovali, aby se po naplnění stěny nerozjely do stran. Následovalo plnění připraveným materiálem – dospod klády, polena a hrubé větve, prosypání hlínou. Další vrstvu hlíny a opět nějaké větve, tentokrát už tenčí a prosypání hlínou. Posledních asi 30 cm jsme už nedávali žádné větve ani malé větvičky, zato jsme si dali záležet na důkladném rozmělnění hlíny. Do každé vrstvy hlíny jsme přimíchali trochu písku, perlitu a jemného dřevěného uhlí. Všechny tyto materiály výrazně zlepšují strukturu půdy. Průběžně jsme každou vrstvu důkladně zalili vodou a na závěr jsme do vrchních 10 cm hlíny přidali kompost.

Jeden záhon jsme přikryli vrstvou koňského slamnatého hnoje. Další dva záhony jsme prozatím nezakrývali žádným mulčem, protože jsme pak do nich rovnou sázeli podle předem připraveného osevního plánu.

Finančně nás vyšly tyto 3 velké záhony takto:

  • odkory z místní pily (balík 5,5 x 2 x 2 m): 1 000 Kč
  • dovoz odkor 4 km (traktor s vyklápěcí vlečkou): 300 Kč
  • vruty (samořezné šrouby): 1 000 Kč
  • agroperlit 125 L včetně dopravného (celkem 3 balíky): 1 500 Kč
  • písek na pískoviště 20 L (celkem 6 pytlů): 500 Kč
  • dřevěné uhlí pro zlepšení kvality půdy AGRO-PROTECT-SOIL 50l včetně dopravného (celkem 6 pytlů): 1 750 Kč
  • ornice 12 m3, tj. 17,28 tuny (315,- Kč/1 t): 5 450,- Kč
  • dovoz ornice 12 km (2 auta): 1 680,- Kč

Celkem tedy bez započtení ceny práce velmi příznivých 13 180 Kč (4 393 Kč / 1 záhon). Pro srovnání, v hobby marketech ceny jedné hotové ohrádky poloviční velikosti na délku i výšku začínají na 10 tisících Kč. A to je pouze cena za dřevěnou ohrádku, bez hlíny a případně dalších materiálů do záhonu.

 

Na závěr, co bychom doporučili a co bychom příště udělali jinak? 

+ Na stejném pozemku bychom určitě zvolili stejný typ záhonů, tedy vysoké. Velmi se nám osvědčily svou výškou, při jejich obsluze se nemusíme ohýbat, je to velmi praktické a pohodlné.

+ Výška záhonů a hrubé neošetřené dřevo ohrádek nám taky odradily slimáky, takže na rozdíl od zahloubených záhonků, kde se o výplody každoročně přetahujeme se slimáky, na vysokých záhonech prakticky vůbec nejsou. Je velkou výjimkou, když tam nějakého najdeme. Z toho máme opravdu radost.

+ Osvědčilo se nám řádné mulčování, záhony pod mulčem téměř nevysychají s výjimkou počátečního období bez mulče než semínka vzejdou a můžeme zamulčovat.

+ Osvědčily se nám 50 cm cestičky kolem záhonů. Jsou dostatečně široké pro pohodlný pohyb kolem záhonů. Samozřejmě nejsou dostačující pouze u záhonu s cuketami a dýněmi, to by ale nestačily ani ve velikosti 1 m smile. Šířka cestiček mezi záhony nám taky dostačuje i na občasný průjezd sekačkou. Na tyto cestičky jsme si následně pořídili venkovní dřevěnou dlažbu 50x50cm, kterou máme položenou přímo na zemi. Tráva prorůstá přes mezery. Dlažba nám tak poskytuje pohodlný pohyb i v případě mokra, cestičky se nezablátí a navíc to vypadá hezky.

! Co jsme museli následně vylepšovat a příště bychom tedy udělali hned při stavbě, je větší počet příčných vzpěr alespoň ve dvou výškách záhonů. Tlak tak velkého množství hlíny v záhonech je obrovský a jednotlivé vzpěry se nám začaly uvolňovat a záhony vyboulet do stran. Proto jsme museli zabudovat další vzpěry, abychom zajistili stabilitu stěn.


odkory pro záhony odkory pro záhony
Vymezení záhonu Vymezení záhonu
vyhloubení záhonu vyhloubení záhonu
klády, větve, polena pro 1 záhon klády, větve, polena pro 1 záhon
roztříděné odkory roztříděné odkory
boky záhonu spojené deskou boky záhonu spojené deskou
boky záhonu se zadní stranou boky záhonu se zadní stranou
první vrstva dřeva a hlíny první vrstva dřeva a hlíny
přední strana záhonu přední strana záhonu
druhá vrstva dřeva a příčné vzpěry druhá vrstva dřeva a příčné vzpěry
dřevěné uhlí a perlit dřevěné uhlí a perlit
stavba druhého záhonu stavba druhého záhonu
druhý záhon - ještě chybí přední strana druhý záhon - ještě chybí přední strana
další vrstva větví další vrstva větví
prosypání větví hlínou prosypání větví hlínou
druhý záhon - příčné vzpěry druhý záhon - příčné vzpěry
třetí záhon - další vrstva dřeva třetí záhon - další vrstva dřeva
vzpěry vzpěry
první záhon - blížíme se k cíli první záhon - blížíme se k cíli
první záhon - poslední vrstva hlíny první záhon - poslední vrstva hlíny
první záhon - slamnatý hnůj první záhon - slamnatý hnůj
záhony v různém stádiu záhony v různém stádiu
záhony jsou hotové záhony jsou hotové
přípitek ke zdárnému dokončení přípitek ke zdárnému dokončení