Péče o tělo

Byl nám dán obrovský dar. Největší dar ze všech. Dar života. Narodili jsme se do svého fyzického těla, ve kterém máme prožít tento život. Jak jej prožijeme, to záleží především na nás. My sami si určujeme, jaký bude, i když to tak často nevypadá.

Své fyzické tělo si můžeme připodobnit třeba k obleku. Dostali jsme tedy pro tento život krásný multifunkční oblek. Podle „výrobního“ nastavení je předurčen k bezchybnému fungování po velmi mnoho let. Již z „výroby“ je nastaven na dokonalou obnovu buněk, regeneraci. Má naprogramováno, jak má fungovat a co se má kde v které buňce, tkáni, cévě nebo kosti dít. Je to dokonale zařízeno. Nemusíme zajišťovat, aby nám bilo srdce ve správném rytmu. Nemusíme si hlídat, abychom se pravidelně nadechovali. Ani nemusíme hlídat, aby se vytvářely nové buňky, když ty opotřebované doslouží. Tento dokonalý systém také vždy ví, jak se má sám nejlépe uzdravit. To je naše nastavení z „výroby“. Toto „výrobní nastavení“ je však kalibrováno na určitý způsob zacházení a má tedy nějaké své hranice…

Na náš oblek působí v průběhu života mnoho vlivů. Pomáhají nám náš oblek udržovat v perfektním stavu nebo jej naopak poškozují. Nejmocnějším nástrojem, kterým ovlivňujeme naše působení zde a tím i naše zdraví a spokojenost, je naše mysl. Mysl je mocným softwarem, který řídí naše tělo. Tomu, jak mysl ovlivňuje naše zdraví a vše, co se nám v životě děje, se budu věnovat v samostatné záložce „Osobní a duchovní rozvoj“. Stav našeho těla však neovlivňuje pouze naše mysl, ale také mnoho dalších, fyzických faktorů. Často vystavujeme náš oblek velkému zatížení, napouštíme do něj agresivní chemii nebo na něj působíme destruktivně jiným způsobem. Každopádně na to už pak naše „výrobní“ nastavení nemusí stačit a je na nás samotných, jak si s tím poradíme. Ovlivnit to můžeme, máme to ve své moci. Nikdo jiný. A tak, pokud chceme mít funkční, zdravé tělo, musíme se o ten náš oblek dobře a pravidelně starat. Věnovat mu svou pozornost, lásku, čas, energii a potřebnou fyzickou péči. Podle toho nám bude sloužit – můžeme jej nosit po dlouhé roky v bezvadném stavu (dokud jej sami nebudeme chtít odložit) nebo se nám začne rozpadat, až nám předčasně doslouží úplně.

V této části se budu věnovat všem fyzickým vlivům, které podporují udržování našeho těla v dobré kondici. Půjde především o fyzická témata jako stravování, spánek, pohyb, zvyšování imunity, používání kosmetiky, obuv & bosá chůze, vliv elektrosmogu a další. A těm nefyzickým - neviditelným faktorům, kterými významně ovlivňujeme stav našeho těla, se budu věnovat později v záložce "Osobní a duchovní rozvoj".

 

ČLÁNKY K TÉMATU STRAVOVÁNÍ ZDE 

NAŠE OBLÍBENÉ RECEPTY ZDE

ČLÁNKY K DALŠÍM TÉMATŮM PÉČE O TĚLO ZDE

Konzultace k tématům Péče o tělo: Barbora Burkovičová, E-mail: barbora.burkovicova@seznam.cz